5S

                معرفی 5S:

1-                 SEIRI : پاکسازی

-          سامان دادن به اقلامی که بی نظم هستند و منظم کردن آنها

-          جابجا کردن (دور ریختن ) اشیاء غیر ضروری

 

2-                SEITON : نظم و ترتیب

-          مرتب چیدن اشیاء و مرتب کردن

-          نظم و ترتیب دادن به اشیاء ضروری برای سهولت در انتخاب

 

3-                SEISO : نظافت

-          تمیز کردن ، کنار گذاشتن چیزها به طور کامل

-          تمیز کردن محیط کار یک نفر به طور کامل ، به نحوی که هیچ گرد و غباری روی زمین ، ماشینها و تجهیزات نباشد

 

4-                SEIKETSU : حفظ و نگهداری

-          پاک و تمیز ، در شخصیت امین و بی پرده

-          انجام ساماندهی مطلوب و جلوگیری از بهم خوردن نظم و ترتیب

-          نگهداری محیط در شرایط مناسب برای تکرار سه S اول

 

5-                SHITSUKE توسعه فرهنگ مشارکت

-          تعلیم روشها ،آداب مشارکت به دست آمده

-          آموزش افراد برای اینکه همه نظافت و انظباط را رعایت کنند .

-          مشاهده و بالا بردن قوانین کاری

 

 

 

چند نکته مهم در اجرای 5S   :

برای اجرای 5S و دستیابی به نتایج واقعی ، این موارد ضروری هستند :

1-     درک درست از فلسفه اجرای 5S

2-     اجرای کار عملی و نه تئوری محض

3-     حمایت مدیریت ارشد از کمیته 5S (باید دانست که حمایت مدیریت ارشد رمز موفقیت تمام برنامه های بهبود بهره وری است  ) .

4-     تشویق آنهائی که قویا همکاری می کنند .

5-     اجرای 5S به منظور دستیابی به استاندارد بالا ، باید یک برنامه دائمی باشد .

6-      عدم تقلید محض و کورکورانه از دیگران

7-     فرا گیر کردن فرهنگ 5S در کل سازمان به عنوان یک ارزش

اهداف 5S:

هدف 5S ، ایجاد محیط کاری تمیز ، راحت ، ایمن و بهره ور است . به علاوه ، این اهداف را هم دنبال می کند :

1-     گسترش افرادی با طرز فکر کایزن در محیط کار

2-     تشکیل گروههای کاری خوب و با مشارکت

3-     توسعه مدیران و سرپرستان برای راهنمائی و رهبری عملی

4-     اصلاح زیر بناها برای معرفی تکنولوژی پیشرفته کایزن

چه چیزی در محیط کار ، اقلام غیر ضروری را ایجاد می کند ؟

1-     خرید مواد اولیه قابل مصرف ، بیش از حد نیاز .

2-     صدور سفارش خرید اشتباه برای اقلامی که موجود هستند  .

3-     تغییر در برخی از مشخصه های محصولات ، به نحوی که استفاده از بعضی مواد اولیه موجود در انبار ، قطع می شود .

 

 

#5s
/ 0 نظر / 59 بازدید