# 5s

5S

                معرفی 5S: 1-                 SEIRI : پاکسازی -          سامان دادن به اقلامی که بی نظم هستند و منظم کردن آنها -          جابجا کردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید